Welkom bij De Jongs Wedstrijdsecretariaat

Een uit de hand gelopen hobby.....

Mogelijkheden voor Verenigingen

Bij het organiseren/regelen van een wedstrijd komt veel kijken. Als de voorbereidingen goed zijn gedaan zal dat de wedstrijd zelf zeker ten goede komen.

Het begint natuurlijk met de wedstrijdkalender op de ALV van de Kring waaronder de rijvereniging valt. Als de kalender is goedgekeurd door de bijbehorende Regio en is ingelezen in de wedstrijdkalender van de KNHS kunnen de vraagprogramma's voor de wedstrijden worden ingediend.

En dan begint het; juryleden uitnodigen, indien nodig schrijvers/schrijfsters uitnodigen, een ringmeester zoeken (of een omroeper), misschien zelfs een parkeerwachter, inschrijvingen verwerken, de dagindeling maken, startlijsten maken en online plaatsen, startlijsten versturen naar de juryleden, tijden doorgeven aan de schrijvers/schrijfsters, ringmeester/omroeper en parkeerwacht. De dag voor de wedstrijd de protocollen uitdraaien, de startlijsten, een eventuele betaallijst en lijst voor de ringmeester/omroeper etc. Uiteraard zal er ook geregeld moeten worden dat de rijbaan wedstrijd-klaar wordt gemaakt en indien nodig afgezet wordt in de juiste maat.

Heel veel van deze werkzaamheden kunnen door De Jong's Wedstrijdsecretariaat worden geregeld zodat de wedstrijddag goed verloopt.

  • Pakket 1: vraagprogramma indienen, inschrijvingen verwerken, dagindeling en startlijst maken (uiteraard in overleg), online plaatsen.
  • Pakket 2: pakket 1, aangevuld met het uitnodigen van juryleden.
  • Pakket 3: pakket 2, aangevuld met verzorging van protocollen en aanwezig zijn op de wedstrijddag zelf voor het verwerken van de punten. Tevens zal de afhandeling betreffende uitslagverzending en rapportage worden verzorgd.
  • Tarieven op aanvraag.